Kennismaking en aanmelding

De kennismaking bestaat uit een oriënterend gesprek met iemand van ons team. 

Voor de jeugd en jongeren is dit meestal met Debby van Regenmortel, onze orthopedagoog. Omdat kinderen en jongeren dit soort gesprekken vaak als lang en saai ervaren, is het beter dit gesprek zonder de kinderen te voeren. 

Voor de ouderen wordt dit gesprek meestal gevoerd door iemand vanuit de directie en een begeleider uit de ouderenzorg. Vanzelfsprekend zijn mantelzorgers hierbij ook van harte welkom!

Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden of de zorgboerderij aansluit bij uw verwachtingen. De mogelijkheden worden uitgebreid besproken met u. 

Aanmelding is alleen mogelijk als er een geldige indicatie/zorgopdracht is afgegeven (bijvoorbeeld door uw gemeente of  via de WLZ). Na uw aanmelding wordt u gevraagd om een cliëntgegevensformulier in te vullen en naar ons terug te sturen. Als al deze stappen zijn gezet, kan er een afspraak gemaakt worden wanneer de zorg in principe kan starten. 

U dient er rekening mee te houden dat er soms  een wachtlijst kan ontstaan.

Als u meer informatie wilt  over onze zorgboerderij of u wilt kennismaken kunt u het beste mailen, klik daarvoor hier: Contact.