Missie en visie

Binnenste Buiten heeft als missie om iedereen met een zorg of ondersteuningsvraag, een veilige en gezellige plek voor dagbesteding, studie of persoonlijke begeleiding te bieden op of vanuit één van onze zorgboerderij locaties. 

Bij alles wat we doen, werken we graag samen met de betrokkenen. Alleen samen kunnen we concrete doelen bereiken!

Ieder kind, jongere, (jonge)volwassene of oudere met een zorg of ondersteuningsvraag is welkom op onze boerderij, ongeacht achtergrond, geloof of afkomst. We doen dit werk vanuit onze christelijke inspiratie.