Missie en visie

Binnenste Buiten heeft als missie om ieder kind of jongere met een zorg of ondersteuningsvraag, een veilige en gezellige plek voor dagbesteding, studie of persoonlijke begeleiding te bieden op of vanuit één van onze zorgboerderij locaties. 
Daarbij staat het spelen, leren en beleven in een natuurlijke omgeving hoog in het vaandel. 

Bij alles wat we doen, werken we graag samen met (pleeg)ouders en alle andere betrokkenen. Alleen samen kunnen we concrete doelen bereiken!

Ieder kind of jongere met een zorg of ondersteuningsvraag is welkom op onze boerderij, ongeacht achtergrond, geloof of afkomst. We doen dit werk vanuit onze christelijke inspiratie.