Thuis ondersteuning

Als zorgboerderij zien wij het als een meerwaarde om thuisbegeleiding aan te bieden. Deze vorm van ondersteuning maakt het mogelijk om zorg te bieden op verschillende domeinen in de thuisomgeving. Op deze manier zorgen we voor korte lijnen tussen gezin en zorgboerderij en streven we naar een meer effectieve zorg. Ambulante zorg kan om verschillende redenen worden aangeboden. 


Op de zorgboerderij bieden we zorg aan onze cliënten en werken we per cliënt aan individuele doelen. Soms kan er vraag zijn om deze doelen via thuisbegeleiding in de thuisomgeving mee te nemen en kan de begeleider daar met de cliënt in een een-op-eenrelatie aan werken.

In andere gevallen kan er sprake zijn van een (complexe) thuissituatie, waarbij ouders even de behoefte hebben om even ook tijd voor elkaar en voor de rest van het gezin te hebben. Soms heeft juist de cliënt zelf nood aan individuele begeleiding. In weer andere gevallen is de beperking van de cliënt zodanig dat er extra ondersteuning in de thuissituatie gewenst is.

Op de zorgboerderij werken we met een klein team van begeleiders die de kinderen en jongeren allemaal kennen. Wanneer thuisbegeleiding opgestart wordt, is het voor de kinderen fijn om met een vertrouwd gezicht te maken te hebben. En voor ouders is het fijn om met één en dezelfde organisatie rond de tafel te zitten.

Het team van Binnenste Buiten heeft ervaren begeleiders 'in huis' om zorg op maat te bieden. Deze begeleiders worden op hun beurt weer ondersteund door onze orthopedagoog.