Time-out voorziening


Ondersteuningsarrangementen gericht op herplaatsing op school en/of arbeidsgericht.

Combinatie van zorg en ondersteuning, leren en werkervaring.

Deelonderwijs op één van onze boerderij locaties.

We werken met bevoegde docenten.

Partner in passend onderwijs voor scholen, zorginstellingen en andere organisaties.

Jongeren tot actieve zelfontplooiing laten komen, maar ook jongeren helpen hun draai te (her)vinden in de maatschappij en/of op school.