Vertrouwenspersoon

Soms kan het fijn zijn dat je bij een onafhankelijke professional terecht kunt. Een vertrouwenspersoon kan helpen door te luisteren, mee te denken, te informeren en te adviseren en te ondersteunen bij eventuele klachten. 

De kerndiensten van de vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner zijn als volgt te benoemen:

  • Het verschaffen van informatie aan cliënten over hoe de hulpverlening georganiseerd is, de werkwijze en/of de rechtspositie;
  • Het adviseren van en ondersteuning geven aan cliënten wanneer deze onvrede ervaren samenhangend met de geboden hulpverlening;
  • Het signaleren van (structurele) tekortkomingen binnen de jeugdhulp en zorg, om zodoende bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp of zorg;
  • Ondersteunen bij de keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis (cliëntondersteuner);
  • Hulp aan de cliënt bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en/of zorgplan (cliëntondersteuner).

Voor de informatiefolder klik hier onder: